horeca

Lees hier wat software doet voor de horeca

Bij de keuze van software voor je horecabedrijf dien je er rekening mee te houden dat de NVWA vanaf oktober van dit jaar, als onderdeel van de gebruikelijke inspecties, gaat controleren of de allergenenwet goed wordt nageleefd, die al geldt sinds 2014. Daarom gaan we in dit artikel eerst in op die wet en vervolgens welke functionaliteit horeca software zoal biedt.

Allergenenwetgeving

De allergenenwet schrijft voor dat van onverpakte producten informatie aan consumenten informatie dient te worden verstrekt over de mogelijke aanwezigheid van allergenen. De wet noemt er veertien. Die informatie kan in diverse vormen aan de klant worden gegeven, namelijk mondeling, schriftelijk of elektronisch. De keus is aan de horecaondernemer om te bepalen hoe die dat doet. Echter die informatie dient wel altijd elektronisch of schriftelijk toegankelijk te zijn voor het personeel, en ook voor de NVWA-controleur.

Horeca software

Vroeger werden al de volgende soorten software voor de horeca aangeboden:

  • Kassasysteem software
  • Planningssoftware
  • Boekhoudsoftware
  • Reserveringssoftware

Een softwarepakket dat alle vier de functies, kassa, planning, boekhouding en reservering, omvat, heeft natuurlijk de voorkeur. Er is nu een functie bijgekomen, namelijk allergenenmanagement. Die hoeft niet per se softwarematig te worden ondersteund, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere functies, maar zeker voor een bedrijf met veel verschillende producten is dat wel nuttig. Je zou dat een allergenen horeca management systeem kunnen noemen. De invoer informatie zal van de keuken komen. Het is echter de bediening die met de klanten omgaat en de allergenen informatie nodig heeft. Een modern allergenen horeca management systeem biedt de mogelijkheid dat diverse medewerkers eenvoudig bij de informatie kunnen komen die ze nodig hebben. En dan is het natuurlijk ook handig als het bedienend personeel zo de bestellingen kan doorgeven. Als je al die informatie hebt, dan kan je daar allerlei managementinformatie uit halen.